Aquabygg specialiserar sig i att bygga moderna och energisparande hus med mycket hög grundstandard.

Till motsats från de flesta andra aktörer på den svenska byggmarknaden åtar vi oss hellre individuella, skräddarsydda kundprojekt än bygger likformiga kataloghus. Vi är ett bra val för dig som vill sticka ut ur mängden.

Riktigt solida hus byggs i sten. Vi bygger gärna moderna sten- och tegelhus av miljö- och hälsovänliga byggmaterial. Fördelen är att de har mycket längre livslängd och kräver betydligt mindre underhåll. Vara hus är platsbyggda och har ett härligt inomhusklimat.

På beställning bygger vi också intelligenta villor. Intelligenta hus kan utformas på många olika sätt efter individuella behov. De kan bli inställda på mindre energiförbrukning och sänkta driftkostnader och/eller på förhöjd komfort och säkerhet.

Byggprocessen steg för steg

Vi kan förvandla din byggidé till ett färdigbyggt hus. Vi kommer att guida dig genom hela byggprocessen och ta hand om det mesta.
Men kännedom om processens olika steg inger ändock tryggheten.

  1. Vi träffar dig och diskuterar din husidé. Om du redan har färdiga planer lägger vi de som underlag för kostnadskalkyl. Annars lyssnar vi på dina önskemål och hjälper dig att göra en behovsanalys. Vi kan diskutera planlösning, byggmaterial, VA, uppvärmning och andra detaljer.
  2. Vi tittar på din tomt eller ger dig råd om hur en tomt kan hittas. Vi granskar byggtekniska förutsättningar mot bakgrund av byggrätt, planbestämmelser och tomtens utformning. Tillsammans väljer vi ett färdigt projekt eller vänder oss till en arkitekt ifall du vill ha ett individuellt och arkitektritat hus.
  3. Vi gör en kalkyl, hjälper dig med att ordna finansiering om så behövs och tar fram en preliminär tidsplan.
  4. En offert lämnas och ett avtal undertecknas.
  5. Om du ännu inte ansökt om bygglov kan du få hjälp med detta. Vi kan guida dig igenom bygglovsprocessen ända tills du får grönt ljus för byggstart.
  6. Under byggtiden ordnar vi behövliga försäkringar, ansvarar för projektledning och samordnar kontakter med myndigheter, underentreprenörer och leverantörer.
  7. Vi utför en kontrollbesiktning varefter följer en slutbesiktning. Innan dess förmedlar vi kontakt med en certifierad besiktningsman eller låter dig själv välja en egen oberoende besiktningsman.
  8. Ditt husbyggarprojekt är klart. Det sista steget är avlämning. Sedan är det dags att flytta in i ditt nya hus. Drömmen är förverkligad. Tio års garanti lämnas.

Aquabygg har ett samarbete med många ledande aktörer på byggnadsmarknaden

Bland dem finns arkitektbyråer, konstruktörsbyråer, kontrollansvariga, tekniska och juridiska konsulter, underentreprenörer och leverantörer av byggmaterial. Nedan nämns några av dem.