Lägenhetsrenoveringar är vårt specialistområde

Vi har genomfört många projekt och fått många nöjda kunder. Vi jobbar proffsigt och hjälper med råd, val av material, intelligenta lösningar, projektplanering och myndighetskontakter, t.ex. med byggansökan eller bygganmälan.

Vi är moderna tänkare, förfogar över modern teknik och moderna verktyg. Vi skapar eleganta, moderna bostadsmiljöer. Bara vår hantverkarattityd är som den var förr i tiden.

Vi har yrkesstolthet, är noga i vårt jobb och ställer omsorg om detaljer i fokus.

Bygglov eller bygganmälan för lägenhetsrenovering?

Många undrar om bygglov eller bygganmälan krävs för ändringar i lägenheten. Bygglov vid lägenhetens ombyggnad eller renovering kan i princip krävas endast i de fall terrasser, balkonger, tak och fönster kommer att förändra husets struktur eller fasad. Då ändringar berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentliga ändringar av vatten- och avloppssystem, t.ex. om badrum eller kök ska flyttas, måste kommunen underrättas genom bygganmälan och ge klartecken innan arbetet påbörjas. Har du en bostadsrättslägenhet, vänd dig i första hand till föreningens styrelse. Är du osäker på vad som gäller, kontakta din kommun eller låt oss utreda saken och skaffa fram ritningar och dokumentation som behövs för renoveringen av din bostad.

Ändrad planlösning kan öppna nya möjligheter

Har du tankar på mera långtgående ändringar såsom ombyggnation, ändrad planlösning, nya rum, balkongändring eller takterrass, utbyggnad av en våning genom en sammansättning av två lägenheter eller köp och anpassning av vindsutrymme ovanför? Våra arkitekter kan leda dig rätt. De har lång erfarenhet av liknande projekt i Stockholm och kan hitta utvägar och lösningar på de mest oväntade problem. Detta öppnar möjligheter och ger trygghet.

Individuell anpassning och budgetkontroll

Vårt samarbete börjar med inventering av dina speciella behov och önskemål. Projektet ska individuellt anpassas till de förväntningar som du och din familj har. Vi undersöker byggnadsmässiga och förvaltningsrättsliga förutsättningar för genomförande av projektet och hjälper med alla formaliteter. Skaffar fram ritningar och dokumentation, upprättar genomförandeplan, tidsplan och budgetram. Våra kontrollrutiner hjälper att hålla koll på budgeten så att kostnaderna inte skenar i väg. Men vi kan gärna teckna ett fastprisavtal.