Aquabygg AB specialiserar sig särskilt på vvs-arbeten och vårutrymmen, vilket redan företagsnamnet antyder. Så stambyte och badrumsrenoveringar är vårt strikta specialistområde. Vi har utfört många stambyten, ombyggnader och lägenhetsrenoveringar för bostadsrättsföreningar och bostadsföretag. Stambyte är ett ansvarsfullt arbete som ställer särskilt höga krav på planering och utförande. Vi är fullt medvetna om de olägenheter som många människor utsätts för under den tid projektet pågår. Det är därför synnerligen viktigt att arbetet genomförs med minsta möjliga störning för de kvarboende.

Organisation, samordning, logistik, samarbete och kommunikation måste fungera väl och de kvarboende måste få löpande information om det pågående arbetet. Provisoriska lösningar måste tillämpas för hygien m.m. Försörjning av kall- och varmvatten, avlopp, värme, el och data måste fungera under entreprenadtiden.

Vårt arbete på detta område styrs av vissa grundläggande principer:

  1. Vi etablerar ett tätt samarbete med föreningens/bostadsföretagets kontaktpersoner, ombud och externa konsulter.
  2. Vi lämnar villigt fasta offertpriser, både för föreningar/bostadsföretag och för medlemmars/hyresgästers individuella tillval. I samband med stambyte åtar vi oss gärna totalentreprenad som inkluderar ombyggnad och renovering av lägenheter och lokaler.
  3. Innan byggstart upprättas alltid ritningar och annan nödvändig dokumentation.
  4. Veckovisa byggmöten med beställaren är en fast punkt i genomförandet av projektet. Regelbundna avstämningar ger beställaren god kontroll över projektets olika faser.
  5. Vi visar stor hänsyn till de kvarboende samt sörjer för deras bekvämlighet och säkerhet. Vi håller ordning på arbetsplatsen, städar med jämna mellanrum och begränsar dammspridning så gott vi kan.
  6. Vi säkerställer bra och fungerande kommunikation under utförandetiden inklusive kontaktinformation med namn, bilder och behörigheter på de som arbetar i huset.
  7. Vi lämnar full garanti på utförda arbeten. Vi är till hands ända tills slutbesiktningen är klar. Under garantitiden är vi lätt tillgängliga.

Tack vare dessa principer och vår yrkesesskicklighet har vi många nöjda kunder bland bostadsrättsföreningar och bostadsföretag. Vårt arbete uppskattas och vårt varumärke förstärks. Aquabygg AB är på ständig uppgång och intar allt starkare position på den lokala byggmarknaden i Stockholm och i närområden