Aquabygg-gruppen är en företagsgrupp med ett starkt intresse för att i egen regi starta nya projekt i bygg- och fastighetsbranschen

Gruppen består av tre bolag: Aquabygg AB, Aquabygg Entreprenad AB och Aquabygg Investment AB. Genom olika kompetenser hos dessa bolag har gruppen full kapacitet att driva och genomföra såväl mindre som större projekt inom bygg och fastighetsutveckling. Backom oss har vi ett antal lyckade satsningar och är på jakt efter ständigt nya objekt och möjligheter. Vår verksamhet går ut på att förvärva, förädla och sälja bostadsrätter och/eller att förvärva komersiella lokaler och bygga om dem till bostäder. En annan gren av verksamheten syftar på nyproduktion: att bygga bostäder och bostadskolonier på egen mark.

Aquabygg-gruppen är på väg att bilda en eller flera investerarteam och för den skull söker kontakt med seriösa och finansiellt starka aktörer som är intresserade av att vara med och investera i fastighetsutvecklingssektorn.

Kontakta oss gärna för mer information om aktuella investeringsprojekt och investerarstruktur.

Ring Andreas, tel 073-513 35 62.